THI ONLINE - VẬT LÍ 7- ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 45 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 7

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Nguyễn Huy Gia Bảo

***16062009

Điểm 8,00

2

Mai Phương

***8600

Điểm 7,50

3

Bùi Diệu Ngọc

***0706

Điểm 7,50

4

Võ Đình Gia Huy

***6190

Điểm 7,50

5

Vũ Minh Trang. Vũ Minh Thư.

***1487

Điểm 7,00