Khóa Học Lớp 7

Học trực tuyến lớp 7 các môn học trên lớp bao gồm Toán, Văn, Tiếng Anh,Vật Lý. Học online lớp 7 tiết kiệm dễ dàng với đầy đủ mọi trình độ từ cơ bản tới nâng cao.

Nâng cao Toán 7 - Thầy Long
Nâng cao Toán 7 - Thầy Long

Giáo viên: Nguyễn Thành Long

Mã khoá học: KH10845

Bồi dưỡng HSG Toán 7 - Thầy Cường
Bồi dưỡng HSG Toán 7 - Thầy Long
Bồi dưỡng HSG Toán 7 - Thầy Long

Giáo viên: Nguyễn Thành Long

Mã khoá học: KH39997

Ôn luyện toán lớp 7
Ôn luyện toán lớp 7

Giáo viên: Nguyễn Thành Long

Mã khoá học: KH49623

Tiếng anh lớp 7 (Chương trình mới) - Cô Ngọc Anh
Ôn luyện Vật Lý lớp 7 - Thầy Long
Vật lý cơ bản lớp 7 - Cô Vân
Vật lý cơ bản lớp 7 - Cô Vân

Giáo viên: Đặng Thị Vân

Mã khoá học: KH27959

Ngữ văn lớp 7 - Cô Hương
Ngữ văn lớp 7 - Cô Hương

Giáo viên: Bùi Thiên Hương

Mã khoá học: KH25063

Vật lý nâng cao lớp 7 - Cô Vân
Vật lý nâng cao lớp 7 - Cô Vân

Giáo viên: Vinastudy

Mã khoá học: KH23871

Luyện thi tiếng anh lớp 7 - Cô Quỳnh