THI ONLINE - VẬT LÝ 7 - NGUỒN ÂM

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 45 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 7

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Nguyễn Hà Linh

***8554

Điểm 10,00

2

Lớp 5 +2

***9195

Điểm 9,50

3

Lớp 6 + 2

***0379

Điểm 8,50

4

Nguyễn Huy Gia Bảo

***16062009

Điểm 8,00

5

Ngụy Vô Tiện

***nbhxh@gmail.com

Điểm 8,00