Bài 4: Bài tập độ to của âm

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Trong bài giảng này, thầy sẽ giảng và chữa Bài tập độ to của âm một cách chi tiết giúp các em dễ hiểu.
Lưu ý khi học bài: 
- Nghe giảng cẩn thận khi xem video bài giảng, nếu thấy nhanh các em bấm nút Tạm dừng.
- Luyện tập nhiều lần ở nhà để thêm tự tin và vững kiến thức.

Đề cương khoá học

1. Bài giảng học thử

2. Chương 1: Quang học

3. Chương 2: Âm học

4. Chương 3: Điện học