THI ONLINE - VẬT LÍ 7- NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG, SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 45 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 7

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Nhung Ha

***4359

Điểm 10,00

2

Việt An

***2216

Điểm 10,00

3

Lớp 6 + 2

***0379

Điểm 9,50

4

Nguyễn Huy Gia Bảo

***16062009

Điểm 9,50

5

Tran Hoang My

***5199

Điểm 9,50