THI ONLINE - VẬT LÝ 7 - CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 45 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 7

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Lớp 7

***5816

Điểm 8,00

2

Trần Việt Hùng

***8381

Điểm 7,50

3

Lớp 5 + Lớp 7

***0202

Điểm 7,50

4

Lê Ngọc Minh Khai

***8434

Điểm 7,50

5

Thanh Lâm -Thanh Thảo

***ngtv1979@gmail.com

Điểm 4,00