THI ONLINE - VẬT LÝ 7 - SỰ NHIỄM ĐIỆN DO CỌ XÁT - HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 45 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 7

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

asMoleo

***8509

Điểm 10,00

2

Hoàng Bảo Ngọc

***3688

Điểm 8,00

3

Lưu Ngọc Diệp

***0739

Điểm 8,00

4

Hoàng 09

***

Điểm 7,70

5

Ngụy Vô Tiện

***nbhxh@gmail.com

Điểm 7,30