Bài 4. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Trong bài giảng này, các em sẽ được học về Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng qua các ví dụ minh họa cụ thể giúp các em dễ hiểu.
Lưu ý khi học bài: 
- Nghe giảng cẩn thận khi xem video bài giảng, nếu thấy nhanh các em bấm nút Tạm dừng.
- Luyện tập nhiều lần ở nhà để thêm tự tin và vững kiến thức.

Đề cương khoá học

1. Bài giảng học thử

2. Chương 1: Quang học

3. Chương 2: Âm học

4. Chương 3: Điện học