THI ONLINE - VẬT LÍ 7- ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 45 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 7

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Bùi Diệu Ngọc

***0706

Điểm 9,50

2

Nguyễn Đức Dũng

***3896

Điểm 8,50

3

Vũ Minh Trang. Vũ Minh Thư.

***1487

Điểm 7,50

4

Võ Đình Gia Huy

***6190

Điểm 7,50

5

Phạm Lưu Phương Mai

***8777

Điểm 6,50