THI ONLINE - VẬT LÍ 7- HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 45 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 7

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Hoàng 09

***

Điểm 8,50

2

Trần Việt Hùng

***8381

Điểm 7,50

3

Thanh Nga 0339148054

***1781@gmail.com

Điểm 7,50

4

Đào Thị Ngân

***4898

Điểm 7,00

5

Lưu Ngọc Diệp

***0739

Điểm 6,50