THI ONLINE - VẬT LÍ 7- NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG, SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 45 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 7

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

AnhĐẹpTry

***8646

Điểm 9,50

2

danghongngoc80@gmail.com

***h09

Điểm 9,00

3

Nguyễn Hải Hưng

***2303

Điểm 9,00

4

phạm quynh như

***5947

Điểm 9,00

5

ANh Thành

***1595

Điểm 9,00