Bài 5. Gương cầu lồi - Gương cầu lõm

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Xin chào tất cả các em, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vào bài học tiếp theo trong chương trình Vật lý nâng cao lớp 7. VINA2 - LÝ 7

Trong bài giảng này, thầy giáo sẽ hướng dẫn cho các em lý thuyết cùng bài tập liên quan đến bài giảng GƯƠNG CẦU LỒI - GƯƠNG CẦU LÕM.

Để xem bài giảng được hiệu quả, các em cần ghi chép bài cẩn thận , làm bài tập tự luyện đầy đủ và xem các bài giảng đến khi hiểu bài nhé.Chúc các em học tốt!

Đề cương khoá học

1. Bài giảng học thử

2. Chương 1: Quang học

3. Chương 2: Âm học

4. Chương 3: Điện học