VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp Luyện thi THPQG | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=-x+3-\frac{1}{x+2}$ trên nửa khoảng $\left[ -4;-2 \right)$

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Giải.

Hàm số xác định trên $\left[ -4;-2 \right)$

Đạo hàm $y'=-1+\frac{1}{{{\left( x+2 \right)}^{2}}}=0\Leftrightarrow {{\left( x+2 \right)}^{2}}=1\Leftrightarrow \left[ \begin{align}& x=-1\notin \left[ -4;-2 \right) \\ & x=-3\in \left[ -4;-2 \right) \\ \end{align} \right.$

Bảng biến thiên

Từ bảng biến thiên ta thấy $\underset{\left[ -4;-2 \right)}{\mathop{\min y}}\,=7$. Chọn đáp án D

bbt3

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy