VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp Luyện thi THPQG | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $y=\frac{{{x}^{2}}+4}{x}$ trên đoạn $\left[ -3;-1 \right]$?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:

Xét hàm số $y=\frac{{{x}^{2}}+4}{x}$ trên đoạn $\left[ -3;-1 \right]$ ta có $y'=\frac{{{x}^{2}}-4}{{{x}^{2}}}\Rightarrow y'=0\Leftrightarrow \frac{{{x}^{2}}-4}{{{x}^{2}}}=0$

$\Leftrightarrow \left[ \begin{align}& x=2\notin \left[ -3;-1 \right] \\ & x=-2\in \left[ -3;-1 \right] \\ \end{align} \right.\Rightarrow y\left( -3 \right)=-\frac{13}{3};y\left( -1 \right)=-5;y\left( -2 \right)=-4$

$\Rightarrow \underset{\left[ -3;-1 \right]}{\mathop{\max }}\,y=y\left( -2 \right)=-4$. Chọn đáp án D.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy