VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp Luyện thi THPQG | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Gọi $M,\,\,m$ lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=\frac{{{x}^{2}}-3}{x-2}$ trên đoạn $\left[ -1;\frac{3}{2} \right].$ Mệnh đề nào sau đây là đúng?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải.

Ta có $y=\frac{{{x}^{2}}-3}{x-2}\Rightarrow y'=\frac{{{x}^{2}}-4x+3}{{{\left( x-2 \right)}^{2}}};$

$y'=0\Leftrightarrow \left[ \begin{matrix}& x=1  \\& x=3\notin \left[ -1;\frac{3}{2} \right]  \\ \end{matrix} \right.$

Tính giá trị $\left\{ \begin{align}& y(-1)=-\frac{2}{3};\text{ }y(3)=6 \\ & y\left( \frac{3}{2} \right)=\frac{3}{2} \\ \end{align} \right.$

$\Rightarrow \left\{ \begin{align}& m=-\frac{2}{3} \\ & M=6 \\ \end{align} \right.$

$\Rightarrow M+m=\frac{16}{3}$

Chọn đáp án C.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy