VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp Luyện thi THPQG | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=\sqrt{-{{x}^{2}}+6x-5}$ lần lượt là?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải.

Xét hàm số $y=\sqrt{-{{x}^{2}}+6x-5}$ ta có $D=\left[ 1;5 \right]$ và $y'=\frac{-x+3}{\sqrt{-{{x}^{2}}+6x-5}}$

$y'=0\Leftrightarrow \frac{-x+3}{\sqrt{-{{x}^{2}}+6x-5}}=0\Leftrightarrow -x+3=0\Leftrightarrow x=3\in \left[ 1;5 \right]$

$\Rightarrow y\left( 1 \right)=0;y\left( 3 \right)=2;y\left( 5 \right)=0$ $\Rightarrow \left\{ \begin{align}& \underset{\left[ 1;5 \right]}{\mathop{\max }}\,y=y\left( 3 \right)=2 \\ & \underset{\left[ 1;5 \right]}{\mathop{\min }}\,y=y\left( 1 \right)=y\left( 5 \right)=2 \\ \end{align} \right.$

Chọn đáp án A.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy