VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp Luyện thi THPQG | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Tìm giá trị nhỏ nhất của tham số $m$ sao cho hàm số $y=\frac{{{x}^{3}}}{3}+m{{x}^{2}}-mx-m$ luôn đồng biến trên $\mathbb{R}$?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:

Chọn C.

Tập xác định: $D=\mathbb{R}$. Ta có ${y}'={{x}^{2}}+2mx-m$

Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$$\Leftrightarrow {y}'\ge 0,\,\forall x\in \mathbb{R}$

$\Leftrightarrow \Delta '\le 0$ (vì 1 > 0)

$\Leftrightarrow {{m}^{2}}+m\le 0\Leftrightarrow -1\le m\le 0$

Vậy giá trị nhỏ nhất của m để hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$ là $m=-1$

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy