VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp Luyện thi THPQG | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Tìm mối liên hệ giữa các tham số $a$và $b$ sao cho hàm số $y=f(x)=2x+a\sin x+b\text{cos}x$ luôn tăng trên $\mathbb{R}$?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:

Chọn C.

Tập xác định $D=\mathbb{R}$. Ta có: ${y}'=2+a\text{cos}x-b\sin x$

Áp dụng bất đẳng thức Schwartz ta có $2-\sqrt{{{a}^{2}}+{{b}^{2}}}\le {y}'\le 2+\sqrt{{{a}^{2}}+{{b}^{2}}}$

Yêu cầu của bài toán đưa đến giải bất phương trình

${y}'\ge 0,\forall x\Leftrightarrow 2-\sqrt{{{a}^{2}}+{{b}^{2}}}\ge 0\Leftrightarrow {{a}^{2}}+{{b}^{2}}\le 4$.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy