VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp Luyện thi THPQG | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số $m$ sao cho hàm số sau luôn nghịch biến trên $\mathbb{R}$?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:

Chọn A

Tập xác định: $D=\mathbb{R}$. Ta có ${y}'=-{{x}^{2}}-2mx+2m-3$. Để hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$ thì ${y}'\le 0,\,\,\forall x\in \mathbb{R}$

$\Leftrightarrow \left\{ \begin{align}& {{a}_{{{y}'}}}<0 \\ & {\Delta }'\le 0 \\ \end{align} \right.$

$\Leftrightarrow \left\{ \begin{align}& -1<0\\ & {{m}^{2}}+2m-3\le 0\\ \end{align} \right.\Leftrightarrow -3\le m\le 1$

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy