FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Sara bought a pen at 25 dollars and sold it for 30 dollar. She then bought the same pen back at 35 dollars and sold it again for 40 dollars. Did she make or lose money from these two deals in the end ?

IKMC Grade 1 - 2

( Sara mua 1 cái bút với giá 25 đô la và bán nó với giá 30 đô la. Sau đó cô ấy mua lại cái bút đó với giá 35 đô la và bán lại nó giá 40 đô la. Hỏi sau khi kết thúc 2 giao dịch cô ấy đã lỗ hay lãi ? )

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy