VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Sara bought a pen at 25 dollars and sold it for 30 dollar. She then bought the same pen back at 35 dollars and sold it again for 40 dollars. Did she make or lose money from these two deals in the end ?

IKMC Grade 1 - 2

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy