FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

A bus left its terminal with 18 commuters. 4 commuters alighted from the bus at the second stop. At the same stop, 8 commuters boarded the bus. How many commuters were on the bus after the second stop ?

IKMC Grade 1 - 2

(  một chiếc xe buýt rời bến với 18 hành khách. Ở bến thứ 2 có 4 hành khách xuống xe và 8 hành khách lên xe. Hỏi có bao nhiêu hành khách trên xe buýt sau bến thứ hai ? )

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy