Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 1 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

A bus left its terminal with 18 commuters. 4 commuters alighted from the bus at the second stop. At the same stop, 8 commuters boarded the bus. How many commuters were on the bus after the second stop ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

(  một chiếc xe buýt rời bến với 18 hành khách. Ở bến thứ 2 có 4 hành khách xuống xe và 8 hành khách lên xe. Hỏi có bao nhiêu hành khách trên xe buýt sau bến thứ hai ? )

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy