FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

There are 2 red socks, 2 blue socks in a drawer. How many socks must Peter draw, in total darkness, before he gets two socks of the same colour ?

IKMC Grade 1 - 2

( Trong ngăn kéo có 2 chiếc tất đỏ, 2 chiếc tất xanh và 2 chiếc tất đen. Trong bóng tối hoàn toàn, Peter phải rút bao nhiêu chiếc tất trước khi lấy ra được hai chiếc tất cùng màu ? )

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy