Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 1 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

There are 2 red socks, 2 blue socks in a drawer. How many socks must Peter draw, in total darkness, before he gets two socks of the same colour ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

( Trong ngăn kéo có 2 chiếc tất đỏ, 2 chiếc tất xanh và 2 chiếc tất đen. Trong bóng tối hoàn toàn, Peter phải rút bao nhiêu chiếc tất trước khi lấy ra được hai chiếc tất cùng màu ? )

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy