FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Alison and Brenda have 64 dollars altogether. Brenda and Charmaine have 67 dollars altogether. Charmaine and Darrell have 72 dollars altogether. How much do Alison and Darrell have altogether ?

IKMC Grade 1 - 2

( Alison và Brenda có tổng cộng 64 đô la. Brenda và Charmaine có tổng cộng 67 đô la. Charmaine và Darrell có tổng cộng 72 đô la. Hỏi Alison và Darrell có tổng cộng bao nhiêu đô la ? )

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy