FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

A caterpillar grew twice the length as compared to the previous day. If it  measured 32 mm on the 12th day, on which day was the length of the caterpillar 8 mm ?

IKMC Grade 1 - 2

(Một con sâu ngày hôm sau sẽ dài gấp đôi so với hôm trước. Nếu ngày thứ 12 đo được 32 mm thì hỏi con sâu có chiều dài 8 mm vào ngày thứ mấy ? )

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy