FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

A train has 6 compartments. Each compartment is 6 m long. The compartments are joined by connectors of length 1m. How long is the train ?

IKMC Grade 1 - 2

( Một con tàu có 6 toa. Mỗi toa dài 6m. Hai toa cạnh nhau lại được nối với nhau bởi một bộ nối dài 1 m. Hỏi con tàu đó dài bao nhiêu m ? )

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy