Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 1 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

The university is four stations away from the downtown. If a train stops at each station for 1 minutes and takes 2 minutes to travel from one station to another, how long will it take for the train to reach the downtown from the university ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

(Từ trường đại học đến trung tâm thành phố có 4 ga tàu. Nếu một tàu dừng lại ở mỗi ga trong vòng 1 phút và mất 2 phút để đi từ ga này đến ga khác, hỏi tàu sẽ mất bao lâu để đi từ trường học đến trung tâm thành phố ? )

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy