FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

The university is four stations away from the downtown. If a train stops at each station for 1 minutes and takes 2 minutes to travel from one station to another, how long will it take for the train to reach the downtown from the university ?

IKMC Grade 1 - 2

(Từ trường đại học đến trung tâm thành phố có 4 ga tàu. Nếu một tàu dừng lại ở mỗi ga trong vòng 1 phút và mất 2 phút để đi từ ga này đến ga khác, hỏi tàu sẽ mất bao lâu để đi từ trường học đến trung tâm thành phố ? )

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy