FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Cindy uses 20 erasers in a game of dominoes. Every two erasers are placed 2 cm apart on the table. How far is the last eraser from the first one ?

IKMC Grade 1 - 2

( Cindy sử dụng 20 cái tẩy trong trò chơi Domino. Mỗi cặp 2 cái tẩy liền kề được đặt cách nhau 2 cm trên bàn. Hỏi khoảng cách giữa cái tẩy đầu tiên và cái tẩy cuối cùng là bao nhiêu ? )

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy