FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Trains leave a station every 40 minutes. At what time would the third train leave the station if the first train left at 6:30 am ?

IKMC Grade 1 - 2

( Cứ 40 phút lại có một chuyến tàu rời nhà ga. Nếu chuyến tàu đầu tiên rời ga lúc 6 giờ 30 phút thì chuyến tàu thứ ba sẽ rời đi lúc nào ? )

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy