FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Benson played for 10 minutes after reaching home. He watched television for another 20 minutes before taking his lunch. His lunch, which lasted for 20 minutes, was finished at 2:50 pm. At what time did Benson reach home ?

IKMC Grade 1 - 2

( Mỗi khi về nhà, Benson chơi trong 10 phút. Cậu xem ti vi thêm 20 phút nữa trước khi bắt đầu ăn trưa. Bữa trưa của cậu kéo dài trong 20 phút và kết thúc vào lúc 14 giờ 50 phút. Hỏi Benson về nhà lúc mấy giờ ? )

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy