FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Ken’s old clock chimes once at 1 o’clock. It chimes twice at o’clock, thrice at 3 o’clock and so on. How many times does the old clock chime altogether from 1 pm to 8 pm ?

IKMC Grade 1 - 2

( Chiếc đồng hồ cũ của Ken đổ chuông 1 lần vào lúc 1 giờ. Nó đổ chuông 2 lần vào lúc 2 giờ, 3 lần vào lúc 3 giờ và cứ tiếp tục như vậy Hỏi chiếc đồng hồ cũ đổ chuông tổng cộng bao nhiêu lần từ lúc 1 giờ chiều đến 8 giờ tối ? )

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy