Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 1 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Ken’s old clock chimes once at 1 o’clock. It chimes twice at o’clock, thrice at 3 o’clock and so on. How many times does the old clock chime altogether from 1 pm to 8 pm ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

( Chiếc đồng hồ cũ của Ken đổ chuông 1 lần vào lúc 1 giờ. Nó đổ chuông 2 lần vào lúc 2 giờ, 3 lần vào lúc 3 giờ và cứ tiếp tục như vậy Hỏi chiếc đồng hồ cũ đổ chuông tổng cộng bao nhiêu lần từ lúc 1 giờ chiều đến 8 giờ tối ? )

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy