VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Ken’s old clock chimes once at 1 o’clock. It chimes twice at o’clock, thrice at 3 o’clock and so on. How many times does the old clock chime altogether from 1 pm to 8 pm ?

IKMC Grade 1 - 2

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy