Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 1 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

A greyhound coach leaves its terminal every 45 minutes. If the first coach leaves the terminal at 6:45 am, at what time will the fifth coach leave the terminal ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

( Cứ cách nhau 45 phút có 1 chuyến xe Geyhound rời bến. Nếu chuyến xe đầu tiên rời bến lúc 6 giờ 45 phút sáng, vậy chuyến xe thứ năm rời bến lúc nào ?

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy