VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

22 students from Class 2E join the Robotics Programming club. 16 students from the same class join the Badminton club. 5 of the students join both clubs. How many students are there in Class 2E if every student must join at least one club ?

IKMC Grade 1 - 2

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy