FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

22 students from Class 2E join the Robotics Programming club. 16 students from the same class join the Badminton club. 5 of the students join both clubs. How many students are there in Class 2E if every student must join at least one club ?

IKMC Grade 1 - 2

( 22 học sinh lớp 2E tham gia câu lạc bộ lập trình robot. 16 học sinh của lớp đó tham gia câu lạc bộ cầu lông. 5 trong số các học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ. Hỏi lớp 2E có bao nhiêu học sinh nếu mỗi học sinh phải tham gia ít nhất 1 câu lạc bộ ? )

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy