FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

20 students are queuing for their favourite food. Andy is the third in the queue. Ashley is the fifth from the end of the queue. How many students are queuing between the two of them ?

IKMC Grade 1 - 2

( 20 học sinh đang xếp hàng để ăn món ăn yêu thích của họ. Andy đứng ở vị trí thứ 3 của hàng, Ashley đứng ở vị trí thứ 5 từ cuối hàng lên. Hỏi có bao nhiêu học sinh đứng giữa họ ? )

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy