VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 1 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

18 students in Class 2G subscribe to a widlife magazine. 24 students in the same class subcribe to a mathematics magazine. 8 of the students subcribe to both magazine. How many students are there in class 2G ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

( 18 học sinh trong lớp 2G đăng ký mua tạp chí động vật hoang dã. 24 học sinh lớp đó đăng ký mua tạp chí toán học. 8 học sinh đăng ký mua cả hai tạp chí. Hỏi lớp 2G có bao nhiêu học sinh ? )

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy