FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

18 students in Class 2G subscribe to a widlife magazine. 24 students in the same class subcribe to a mathematics magazine. 8 of the students subcribe to both magazine. How many students are there in class 2G ?

IKMC Grade 1 - 2

( 18 học sinh trong lớp 2G đăng ký mua tạp chí động vật hoang dã. 24 học sinh lớp đó đăng ký mua tạp chí toán học. 8 học sinh đăng ký mua cả hai tạp chí. Hỏi lớp 2G có bao nhiêu học sinh ? )

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy