FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

There were 10 lamp posts along a road. A technician was informed to repair the third lamp post. Upon arrival, he realised he was at the other end of the road. How many lamp posts did he have to walk past before reaching the right lamp post ?

IKMC Grade 1 - 2

( Có 10 cột đèn dọc theo một con đường. Một kỹ thuật viên được báo đến sửa chữa cột đèn thứ ba. Khi đến, ông ấy nhận ra mình đang ở cuối con đường. Hỏi ông phải đi qua bao nhiêu cột đèn trước khi đến được cột đèn đúng ? )

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy