FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

At a carnival, a group of performers queue to form a square. One of the performers stands at the fifth position when counting from left, right, front or back. How many performers are the group ?

IKMC Grade 1 - 2

( Tại một lễ hội, một nhóm diễn viên xếp hàng tạo thành 1 hình vuông. Một trong số các diễn viên đứng ở vị trí thứ 5 khi đếm từ trái, phải, trước hoặc sau. Hỏi trong nhóm có bao nhiêu diễn viên ? )

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy