FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

A bamboo pole is dipped in the water with one of its ends touches the bed as shown below, not drawn to scale.

IKMC 1.2509

A marking is made on the pole at water level. The pole is then taken out and its other end is now dipped in the water. Another marking is then made. The distance between the two markings is 40 cm. How long is the pole ?

IKMC Grade 1 - 2

( Một cột tre được ngâm trong nước với một trong hai đầu của nó chạm vào đáy như hình dưới, không được vẽ theo đúng tỉ lệ.

Một vạch được đánh dấu trên cột tại mức nước. Sau đó chiếc cột được lấy ra và đầu kia của nó bây giờ được nhúng trong nước. Một vạch khác được đánh dấu. Khoảng cách giữa hai vạch là 40 cm. Hỏi cột dài bao nhiêu ? )

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy