FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

There are 4 points on the circle below. How many triangles can you draw using any three points ?

IKMC 1.2506

IKMC Grade 1 - 2

( Có 4 điểm trên đương tròn dưới đây. Hỏi có thể vẽ được bao nhiêu hình tam giác bằng cách sử dụng 3 điểm bất kì ? )

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy