VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Brian and William stand in line. Brian knows that there are 7 people in front of him. William knows that there are in total 11 people in the line. If Brian is just in front of William, how many people in the line are behind William ?

IKMC Grade 1 - 2

Câu hỏi liên quan

Khoá học liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy