VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

My rabbit eats only cabbage and carrots. Last week he ate either 10 carrots or 2 heads of cabbage each day. If he ate a total of 6 heads of cabbage last week, how many carrots did he eat ?

IKMC Grade 1 - 2

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy