FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Thirteen children are playing hide and seek. One of them is the “seek”. After a while nine children have been found. How many children are still hiding ?

IKMC Grade 1 - 2

( Có 13 đứa trẻ chơi trốn tìm. Một trong số chúng đi tìm kiếm. Sau 1 thời gian tìm thấy được 9 đứa. Hỏi có bao nhiêu đứa trẻ vẫn đang trốn ? )

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy