Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 5 | Học trực tuyến

0

Cho hình tam giác ABC. Trên cạnh AB lấy các điểm D, E sao cho AD = DE = EB, trên cạnh AC lấy điểm M, N sao cho AM = MN = NC. Tính diện tích hình tam giác ABC biết diện tích hình tứ giác DEMN bằng $6c{{m}^{2}}$  ?

Trả lời: Diện tích hình tam giác ABC là: …..cm2

1 Trả Lời

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website.

 • 0

  Bài giải:


  46935


  Trong hình tam giác AME ta có:


  ${{S}_{AM\text{D}}}={{S}_{DME}}={{S}_{1}}$ (vì D là trung điểm cạnh đáy AE)


  Tương tự:


  ${{S}_{EMN}}={{S}_{ENC}}={{S}_{2}}$


  Mà ${{S}_{1}}+{{S}_{2}}=6\left( c{{m}^{2}} \right)$


  Mặt khác: ${{S}_{A\text{E}C}}=\frac{2}{3}{{S}_{ABC}}$ vì có chung đường cao hạ từ C tới AB và đáy AE = $\frac{2}{3}$ AB


  Vậy ${{S}_{ABC}}=12:2\times 3=18\left( c{{m}^{2}} \right)$


  Đáp số: 18 cm2