Tất Cả Câu Hỏi Gửi Câu Hỏi

1
votes
3answers
18 views

1+1=?

1+1=?
1
votes
2answers
12 views

tim x biet:  7+x+55+64+6-125

tim x biet:  7+x+55+64+6-125
1
votes
4answers
22 views
0
votes
1answers
23 views

Hà có 35 lá cờ, Hà cho An 5 lá cờ và cho Lan 10 lá cờ, số lá cờ...

Hà có 35 lá cờ, Hà cho An 5 lá cờ và cho Lan 10 lá cờ, số lá cờ Hà còn lại: a, 30 lá b, 25 lá c, 20 lá
0
votes
1answers
17 views

Nhà bà Hương Cám có tất cả 64 quả bưởi và na, trong đó số quả na...

Nhà bà Hương Cám có tất cả 64 quả bưởi và na, trong đó số quả na là 24, vậy số quả bưởi là: a, 88 quả b, 40 quả c, 24 quả
0
votes
1answers
17 views

Số liền sau số lớn nhất có hai chữ số là số: a, 10 b, 9 c, 99 d,...

Số liền sau số lớn nhất có hai chữ số là số: a, 10 b, 9 c, 99 d, 100
0
votes
1answers
16 views

Số liền trước số lớn nhất có một chữ số là số: a, 8 b, 9 c, 10 d,...

Số liền trước số lớn nhất có một chữ số là số: a, 8 b, 9 c, 10 d, 11
1
votes
4answers
33 views

3+3=?  

3+3=?  
-1
votes
3answers
58 views

2+3-4+1+3-5+5-4+3+1-5

2+3-4+1+3-5+5-4+3+1-5
4
votes
5answers
72 views

1+1

1+1
0
votes
4answers
67 views

(123+53)-43=bao nhiêu

(123+53)-43=bao nhiêu
0
votes
14answers
83 views

1000+1000

1000+1000
1
votes
9answers
124 views

Tính giá trị biểu thức: 12-3+7:2

Tính giá trị biểu thức: 12-3+7:2
0
votes
3answers
136 views

Một người đi bộ từ A dến B mất 2 giờ . Giờ đầu đi được 60% quãng...

Một người đi bộ từ A dến B mất 2 giờ . Giờ đầu đi được 60% quãng đường AB và giờ thứ 2 đi được 7,6km. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu km?  
1
votes
1answers
104 views

86  

86  

Thành Viên Tích Cực

  • 1. Phạm Thị Ngọc Anh
  • 2. nguyễn xuân hưng phú
  • 3. Trần Khánh Hoàng
  • 4. Nguyễn Anh
  • 5. Hoàng Anh vinastudy
  • 6. Nguyễn Hoàng Duy Hưng
  • 7. Trần Thị Nhung
  • 8. Nguyễn Thị Đào
  • 9. Linh
  • 10. Vũ Minh Hiếu
Chào năm học mới
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy