Lần trước bạn đang dừng lại ở bài học:

Bạn có muốn học tiếp không?

Không

Bạn có muốn học tiếp bài mới?

Học bài tiếp theo

Chia sẻ khoá học:

Vina 1 - Toán cơ bản và mở rộng lớp 3

Học phí khoá học

500.000 VNĐ

 • Khoá học bao gồm
 • 11 bài học thử
 • 28 video bài giảng
 • 98 bài thi trắc nghiệm
 • Xem lại bài bất cứ lúc nào

Khóa học "Vina 1 - Toán cơ bản và mở rộng lớp 3"

“Môn Toán rắc rối lắm!”, “Con không thích học toán vì khó.”… Đó là cảm xúc của không ít học sinh khi nói về môn Toán. Môn toán lớp 3 sẽ không còn quá khó, quá phức tạp khi các con được tham gia khóa học “Kiến thức cơ bản Toán 3”.

+ Nội dung khóa học:

Các bài giảng được chia thành các chuyên đề, bám sát Nội dung Kiến thức cơ bản Toán 3 của Bộ Giáo dục.

Tóm lược kiến thức cần nhớ, mở rộng và nâng cao kiến thức so với chương trình sách giáo khoa.

Hướng dẫn phương pháp làm bài hiệu quả thông qua các dạng bài cụ thể.

Tổng kết, hệ thống hóa các dạng bài hay, khó hoặc học sinh thường mắc sai lầm theo các chuyên đề.

Được hỗ trợ giải đáp thắc mắc trong suốt quá trình tham gia khóa học.

+ Để việc học tập đạt hiệu quả cao, các con chú ý:

Ghi lại thắc mắc trong quá trình học, làm bài 

Tự giải các bài tập trong bài giảng trước khi theo dõi lời giải của giáo viên.

Tự giác làm bài tập tự luyện để đánh giá mức độ hiểu và kiểm tra kỹ năng làm các dạng bài tập cơ bản và mở rộng trong SGK.

 

+ Thời gian: 1 năm kể từ ngày đăng ký

+ Hình thức học: Học sinh học thông qua các Video bài giảng, hệ thống bài tập tự luyện cùng đáp án chi tiết, đề thi trắc nghiệm online định kì tháng tháng.

+ Giáo viên giảng dạy: Thầy giáo Nguyễn Thành Long – Người có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy toán tiểu học và Luyện thi Toán Violympic.

Tham khảo thêm các khóa học khác dành cho học sinh lớp 3.

Liên hệ đăng kí học trực tiếp tại: Nhà 4 C1 khu tập thể C1, tổ dân phố 38 , phố Hoàng Ngọc Phách, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội - SĐT: 0934.39.39.56

Thông tin chi tiết

1. Bài giảng học thử học kì I

4 Bài học

dang 5: don vi do: de-ca-met; hec-to-met

1. Dạng 5: Đơn vị đo: Đề-ca-mét; Héc-tô-mét Học thử

18:27 phút

thi online - toan 3 - dang 5 : don vi do: de-ca-met; hec-to-met

2. THI ONLINE - TOÁN 3 - DẠNG 5 : ĐƠN VỊ ĐO: ĐỀ-CA-MÉT; HÉC-TÔ-MÉT Học thử

dang 8: gap mot so len nhieu lan

3. Dạng 8: Gấp một số lên nhiều lần Học thử

10:24 phút

thi online - toan 3 - dang 8: gap mot so len nhieu lan

4. THI ONLINE - TOÁN 3 - DẠNG 8: GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN Học thử

2. Bài giảng học thử học kì II

4 Bài học

dang 6: bai toan lien quan den rut ve don vi

1. Dạng 6: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị Học thử

13:06 phút

thi online - toan 3 - dang 6: bai toan lien quan den rut ve don vi

2. THI ONLINE - TOÁN 3 - DẠNG 6: BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ Học thử

dang 7: dien tich hinh chu nhat

3. Dạng 7: Diện tích hình chữ nhật Học thử

19:50 phút

thi online - toan 3 - dang 7: dien tich hinh chu nhat

4. THI ONLINE - TOÁN 3 - DẠNG 7: DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT Học thử

3. Phần 1: Các kiến thức cần thiết ở học kì I

30 Bài học

dang 1: phep cong, tru cac so co ba chu so (co nho mot lan)

1. Dạng 1: Phép cộng, trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần) Học thử

20:46 phút

thi online - toan 3 - dang 1: phep cong, tru cac so co ba chu so ( co nho mot lan )

2. THI ONLINE - TOÁN 3 - DẠNG 1: PHÉP CỘNG, TRỪ CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ ( CÓ NHỚ MỘT LẦN ) Học thử

dang 2: xem dong ho

3. Dạng 2: Xem đồng hồ Học thử

10:42 phút

thi online - toan 3 - dang 2: xem dong ho

4. THI ONLINE - TOÁN 3 - DẠNG 2: XEM ĐỒNG HỒ

dang 3: bang nhan trong pham vi 6, 7, 8, 9

5. Dạng 3: Bảng nhân trong phạm vi 6, 7, 8, 9

18:07 phút

thi online - toan 3 - dang 3: bang nhan trong pham vi 6, 7, 8, 9

6. THI ONLINE - TOÁN 3 - DẠNG 3: BẢNG NHÂN TRONG PHẠM VI 6, 7, 8, 9

dang 4: bang chia trong pham vi 6, 7, 8, 9

7. Dạng 4: Bảng chia trong phạm vi 6, 7, 8, 9

14:07 phút

thi online - toan 3 - dang 4 : bang chia trong pham vi 6,7,8,9

8. THI ONLINE - TOÁN 3 - DẠNG 4 : BẢNG CHIA TRONG PHẠM VI 6,7,8,9

dang 5: don vi do: de-ca-met; hec-to-met

9. Dạng 5: Đơn vị đo: Đề-ca-mét; Héc-tô-mét

18:26 phút

thi online - toan 3 - dang 5 : don vi do: de-ca-met; hec-to-met

10. THI ONLINE - TOÁN 3 - DẠNG 5 : ĐƠN VỊ ĐO: ĐỀ-CA-MÉT; HÉC-TÔ-MÉT

dang 6: nhan, chia so co hai, ba chu so voi so co mot chu so

11. Dạng 6: Nhân, chia số có hai, ba chữ số với số có một chữ số

17:32 phút

thi online - toan 3 - dang 6: nhan chia so co hai, ba chu so voi so co mot chu so

12. THI ONLINE - TOÁN 3 - DẠNG 6: NHÂN CHIA SỐ CÓ HAI, BA CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

dang 7: phep chia het va phep chia co du

13. Dạng 7: Phép chia hết và phép chia có dư

16:08 phút

thi online - toan 3 - dang 7: phep chia het va phep chia co du

14. THI ONLINE - TOÁN 3 - DẠNG 7: PHÉP CHIA HẾT VÀ PHÉP CHIA CÓ DƯ

dang 8: gap mot so len nhieu lan

15. Dạng 8: Gấp một số lên nhiều lần

10:24 phút

thi online - toan 3 - dang 8: gap mot so len nhieu lan

16. THI ONLINE - TOÁN 3 - DẠNG 8: GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN

dang 9: tim so chia

17. Dạng 9: Tìm số chia

16:02 phút

thi online - toan 3 - dang 9 : tim so chia

18. THI ONLINE - TOÁN 3 - DẠNG 9 : TÌM SỐ CHIA

dang 10: giam di mot so lan

19. Dạng 10: Giảm đi một số lần

8:09 phút

thi online - toan 3 - giam di mot so lan

20. THI ONLINE - TOÁN 3 - GIẢM ĐI MỘT SỐ LẦN

dang 11: bai toan giai bang hai phep tinh

21. Dạng 11: Bài toán giải bằng hai phép tính

17:02 phút

thi online - toan 3 - dang 10: bai toan giai bang hai phep tinh

22. THI ONLINE - TOÁN 3 - DẠNG 10: BÀI TOÁN GIẢI BẰNG HAI PHÉP TÍNH

dang 12: so sanh so lon gap may lan so be

23. Dạng 12: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

15:18 phút

thi online - toan 3 - dang 12: so lon gap may lan so be

24. THI ONLINE - TOÁN 3 - DẠNG 12: SỐ LỚN GẤP MẤY LẦN SỐ BÉ

dang 13: so sanh so be bang mot phan may so lon

25. Dạng 13: So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

15:10 phút

thi online - toan 3 - dang 13: so sanh so be bang mot phan may so lon

26. THI ONLINE - TOÁN 3 - DẠNG 13: SO SÁNH SỐ BÉ BẰNG MỘT PHẦN MẤY SỐ LỚN

dang 14: bieu thuc-tinh gia tri cua bieu thuc

27. Dạng 14: Biểu thức-Tính giá trị của biểu thức

21:28 phút

thi online - toan 3 - dang 14: bieu thuc - tinh gia tri cua bieu thuc

28. THI ONLINE - TOÁN 3 - DẠNG 14: BIỂU THỨC - TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC

dang 15: chu vi hinh chu nhat - chu vi hinh vuong

29. Dạng 15: Chu vi hình chữ nhật - Chu vi hình vuông

13:38 phút

thi online - toan 3 - dang 15: chu vi hinh chu nhat - chu vi hinh vuong

30. THI ONLINE - TOÁN 3 - DẠNG 15: CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT - CHU VI HÌNH VUÔNG

4. Phần 2: Bài tập theo tuần học kì I

36 Bài học

thi online - toan 3 - tuan 1 - de so 1

1. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 1 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 3 - tuan 1 - de so 2

2. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 1 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 3 - tuan 2 - de so 1

3. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 2 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 3 - tuan 2 - de so 2

4. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 2 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 3 - tuan 3 - de so 1

5. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 3 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 3 - tuan 3 - de so 2

6. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 3 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 3 - tuan 4 - de so 1

7. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 4 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 3 - tuan 4 - de so 2

8. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 4 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 3 - tuan 5 - de so 1

9. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 5 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 3 - tuan 5 - de so 2

10. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 5 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 3 - tuan 6 - de so 1

11. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 6 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 3 - tuan 6 - de so 2

12. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 6 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 3 - tuan 7 - de so 1

13. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 7 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 3 - tuan 7 - de so 2

14. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 7 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 3 - tuan 8 - de so 1

15. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 8 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 3 - tuan 8 - de so 2

16. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 8 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 3 - tuan 9 - de so 1

17. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 9 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 3 - tuan 9 - de so 2

18. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 9 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 3 - tuan 10 - de so 1

19. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 10 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 3 - tuan 10 - de so 2

20. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 10 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 3 - tuan 11 - de so 1

21. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 11 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 3 - tuan 11 - de so 2

22. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 11 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 3 - tuan 12 - de so 1

23. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 12 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 3 - tuan 12 - de so 2

24. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 12 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 3 - tuan 13 - de so 1

25. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 13 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 3 - tuan 13 - de so 2

26. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 13 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 3 - tuan 14 - de so 1

27. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 14 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 3 - tuan 14 - de so 2

28. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 14 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 3 - tuan 15 - de so 1

29. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 15 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 3 - tuan 15 - de so 2

30. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 15 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 3 - tuan 16 - de so 1

31. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 16 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 3 - tuan 16 - de so 2

32. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 16 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 3 - tuan 17 - de so 1

33. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 17 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 3 - tuan 17 - de so 2

34. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 17 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 3 - tuan 18 - de so 1

35. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 18 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 3 - tuan 18 - de so 2

36. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 18 - ĐỀ SỐ 2

5. Phần 3: Các kiến thức cần thiết ở học kì II

18 Bài học

dang 1: diem o giua. trung diem cua doan thang

1. Dạng 1: Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

15:05 phút

thi online - toan 3 - dang 1: diem o giua. trung diem cua doan thang

2. THI ONLINE - TOÁN 3 - DẠNG 1: ĐIỂM Ở GIỮA. TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG

dang 2: phep cong, tru cac so trong pham vi 10000

3. Dạng 2: Phép cộng, trừ các số trong phạm vi 10000

18:39 phút

thi online - toan 3 - dang 2: phep cong, tru cac so trong pham vi 10000

4. THI ONLINE - TOÁN 3 - DẠNG 2: PHÉP CỘNG, TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10000

dang 3: thang – nam

5. Dạng 3: Tháng – Năm

10:19 phút

thi online - toan 3 - dang 3: thang - nam

6. THI ONLINE - TOÁN 3 - DẠNG 3: THÁNG - NĂM

dang 4: hinh tron, tam, duong kinh, ban kinh

7. Dạng 4: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính

8:27 phút

thi online - toan 3 - dang 4: hinh tron, tam, duong kinh, ban kinh

8. THI ONLINE - TOÁN 3 - DẠNG 4: HÌNH TRÒN, TÂM, ĐƯỜNG KÍNH, BÁN KÍNH

dang 5: phep cong, tru cac so trong pham vi 100000

9. Dạng 5: Phép cộng, trừ các số trong phạm vi 100000

phút

thi online - toan 3 - phep cong, tru cac so trong pham vi 100000

10. THI ONLINE - TOÁN 3 - PHÉP CỘNG, TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100000

dang 6: bai toan lien quan den rut ve don vi

11. Dạng 6: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

13:06 phút

thi online - toan 3 - dang 6: bai toan lien quan den rut ve don vi

12. THI ONLINE - TOÁN 3 - DẠNG 6: BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ

dang 7: dien tich hinh chu nhat

13. Dạng 7: Diện tích hình chữ nhật

phút

thi online - toan 3 - dang 7: dien tich hinh chu nhat

14. THI ONLINE - TOÁN 3 - DẠNG 7: DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT

dang 8: dien tich hinh vuong

15. Dạng 8: Diện tích hình vuông

16:16 phút

thi online - toan 3 - dien tich hinh vuong

16. THI ONLINE - TOÁN 3 - DIỆN TÍCH HÌNH VUÔNG

dang 9: nhan, chia so co bon, nam chu so cho so co mot chu so

17. Dạng 9: Nhân, chia số có bốn, năm chữ số cho số có một chữ số

phút

thi online - toan 3 - dang 9: nhan, chia so co bon, nam chu so cho so co mot chu so

18. THI ONLINE - TOÁN 3 - DẠNG 9: NHÂN, CHIA SỐ CÓ BỐN, NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

6. Phần 4: Bài tập theo tuần của học kì II

34 Bài học

thi online - toan 3 - tuan 19 - de so 1

1. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 19 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 3 - tuan 19 - de so 2

2. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 19 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 3 - tuan 20 - de so 1

3. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 20 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 3 - tuan 20 - de so 2

4. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 20 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 3 - tuan 21 - de so 1

5. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 21 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 3 - tuan 21 - de so 2

6. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 21 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 3 - tuan 22 - de so 1

7. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 22 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 3 - tuan 22 - de so 2

8. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 22 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 3 - tuan 23 - de so 1

9. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 23 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 3 - tuan 23 - de so 2

10. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 23 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 3 - tuan 24 - de so 1

11. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 24 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 3 - tuan 24 - de so 2

12. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 24 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 3 - tuan 25 - de so 1

13. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 25 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 3 - tuan 25 - de so 2

14. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 25 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 3 - tuan 26 - de so 1

15. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 26 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 3 - tuan 26 - de so 2

16. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 26 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 3 - tuan 27 - de so 1

17. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 27 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 3 - tuan 27 - de so 2

18. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 27 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 3 - tuan 28 - de so 1

19. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 28 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 3 - tuan 28 - de so 2

20. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 28 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 3 - tuan 29 - de so 1

21. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 29 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 3 - tuan 29 - de so 2

22. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 29 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 3 - tuan 30 - de so 1

23. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 30 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 3 - tuan 30 - de so 2

24. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 30 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 3 - tuan 31 - de so 1

25. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 31 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 3 - tuan 31 - de so 2

26. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 31 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 3 - tuan 32 - de so 1

27. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 32 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 3 - tuan 32 - de so 2

28. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 32 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 3 - tuan 33 - de so 1

29. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 33 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 3 - tuan 33 - de so 2

30. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 33 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 3 - tuan 34 - de so 1

31. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 34 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 3 - tuan 34 - de so 2

32. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 34 - ĐỀ SỐ 2

thi online - toan 3 - tuan 35 - de so 1

33. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 35 - ĐỀ SỐ 1

thi online - toan 3 - tuan 35 - de so 2

34. THI ONLINE - TOÁN 3 - TUẦN 35 - ĐỀ SỐ 2

Bình luận

Giảng Viên

Nguyễn Thành Long
 • Nguyễn Thành Long
 • Môn dạy : Toán, Lý
 • Học vấn : Đại học
 • Liên Hệ : Facebook
 • Quá trình công tác và kinh nghiệm: Thầy Nguyễn Thành Long đã có kinh nghiệm 10 năm giảng dạy với hàng trăm học sinh đạt thành tích cao trong các kì thi Violympic Toán, Thi học sinh giỏi Toán.

  Đặc biệt, rất nhiều học sinh của thầy thi đỗ vào các trường chuyên, chất lượng cao ở Hà Nội như: Amsterdam, Giảng Võ, Chu Văn An,....

  Thầy nguyên là giáo viên Hệ thống Giáo dục Anhxtanh Hà Nội. Giáo viên Hệ thống Giáo dục Vinastudy.vn. Giáo viên đội tuyển toán trường Khương Mai Hà Nội Phương pháp giảng dạy.

  Khoá học liên quan

  Thời gian làm việc
  Thời gian làm việc

  Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy