Khóa Học Lớp 1

Học trực tuyến lớp 1 các môn học trên lớp bao gồm Toán, Tiếng Việt , Tiếng Anh. Học online lớp 1 tiết kiệm dễ dàng với đầy đủ chương trình sách giáo khoa lớp 1 mới

Đầy đủ các khoá học online cho các bộ sách mới như 

  • Bộ kết nối tri  thức với cuộc sống lớp 1
  • Bộ cánh diều lớp 1

- Khóa học tiếng Việt:

+ Làm quen với âm, chữ cái, thanh điệu và dấu.

+ Biết cách ghép vần (chữ cái) thành tiếng.

+ Rèn luyện kỹ năng đọc, viết, nghe, nói. 

+ Tăng hiểu biết chung về con người, gia đình, thiên nhiên và xã hội, phát triển các năng lực chung như: tự chủ, tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo,…

 

- Khóa học toán:

+ Toàn bộ kiến thức của toán cơ bản bám sát SGK

+ Có các bài tập luyện tập nâng cao kỹ năng giải bài

+ Giúp các con đọc hiểu bản chất và ghi nhớ một cách tự nhiên nhất các kiến thức toán học nền tảng.

- Khóa học giúp các con rèn luyện, phát triển các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe; rèn luyện các phẩm chất, năng lực một cách hiệu quả nhất.

- Đặt nền tảng kiến thức vững chắc, đồng thời góp phần giáo dục phẩm chất, đạo đức, năng lực tư duy và sáng tạo cho các con.

- Sau khi học xong, học sinh sẽ nắm được trọn vẹn kiến thức của các khóa học bao gồm: toàn bộ những kiến thức trọng tâm cơ bản cho tới kiến thức nâng cao và phát triển năng lực.