Vina2 - Chuyên đề Số học từ cơ bản đến nâng cao

Vina2 - Chuyên đề Số học từ cơ bản đến nâng cao

Học phí khoá học

500.000 VNĐ / Năm

Khoá học bao gồm

3 bài học thử

12 video bài giảng

0 bài trắc nghiệm

Xem lại bài bất cứ lúc nào

1. Các buổi học

12 bài học

Giảng viên

Trần Ngọc Hà
Trần Ngọc Hà

Môn dạy: Toán

Học vấn:

Liên hệ: Facebook

Thầy Hà là một người thầy tận tâm với nghề.Thầy luôn truyền đạt cho học sinh từ bản chất vấn đề để đi đến các dạng bài tập nâng cao.