Toán bồi dưỡng HSG lớp 6M - Zoom Record (2022 - 2023)

Toán bồi dưỡng HSG lớp 6M - Zoom Record (2022 - 2023)

Học phí khoá học

1.800.000 VNĐ / Năm

Khoá học bao gồm

1 bài học thử

21 video bài giảng

0 bài trắc nghiệm

Xem lại bài bất cứ lúc nào

1. Tuần 1

1 bài học

2. Tuần 2

1 bài học

3. Tuần 3

1 bài học

4. Tuần 4

1 bài học

5. Tuần 5

1 bài học

6. Tuần 6

1 bài học

7. Tuần 7

1 bài học

8. Tuần 8

1 bài học

9. Tuần 9

1 bài học

10. Tuần 10

1 bài học

11. Tuần 11

1 bài học

12. Tuần 12

1 bài học

13. Tuần 13

1 bài học

14. Tuần 14

1 bài học

15. Tuần 15

1 bài học

16. Tuần 16

1 bài học

17. Tuần 17

1 bài học

18. Tuần 18

1 bài học

19. Tuần 19

1 bài học

20. Tuần 20

1 bài học

21. Tuần 21

1 bài học

Giảng viên

Trần Ngọc Hà
Trần Ngọc Hà

Môn dạy: Toán

Học vấn:

Liên hệ: Facebook

Thầy Hà là một người thầy tận tâm với nghề.Thầy luôn truyền đạt cho học sinh từ bản chất vấn đề để đi đến các dạng bài tập nâng cao.