Khóa Học Lớp 2

Vinastudy cung cấp hệ thống các video bài giảng, tài liệu, bài tập, bộ đề kiểm tra và đáp án phục vụ các khóa học trực tuyến - học online lớp 2 

Ở chương trình lớp 2, hệ thống giáo dục Vinastudy có các khóa học:

Tiếng Việt :

+ Bộ Cánh diều

+ Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

- Khóa học tiếng Việt:

+ Làm với các bài tập đọc, chính tả.

+ Biết cách làm các bài tập chính tả, luyện từ và câu.

+ Biết cách để viết một đoạn văn.

+ Rèn luyện kỹ năng đọc, viết, nghe, nói qua các bài tập đọc, chính tả, tập làm văn,…

+ Tăng hiểu biết chung về con người, gia đình, thiên nhiên và xã hội, phát triển các năng lực chung như: tự chủ, tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo,…

 Toán:

+ Bộ Cánh diều.

+ Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

- Khóa học toán:

+ Toàn bộ kiến thức của toán cơ bản bám sát SGK.

+ Có các bài tập luyện tập nâng cao kỹ năng giải bài.

+ Giúp các con đọc hiểu bản chất và ghi nhớ một cách tự nhiên nhất các kiến thức toán học nền tảng. 

- Vinastudy đã xây dựng chương trình học bám sát kiến thức trong SGK chương trình mới, với lộ trình học và phương giảng dạy phù hợp với đặc điểm tâm lý nhận thức của học sinh, giúp các con rèn luyện, phát triển các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe;  rèn luyện tính toán, cách tư duy sáng tạo rèn luyện các phẩm chất, năng lực một cách hiệu quả nhất.