Chọn lớp học

Chọn môn học

Giáo viên

Khóa Học Lớp 9

0
Ngân hàng đề luyện môn Toán 9

Ngân hàng đề luyện môn Toán 9

Giáo viên : Nguyễn Thành Long

Mã khóa học : KH14817

500.000 VNĐ

700.000 VNĐ
Ôn và luyện Toán lớp 9 học kì I

Ôn và luyện Toán lớp 9 học kì I

Giáo viên : Nguyễn Thành Long

Mã khóa học : KH47213

700.000 VNĐ

Luyện thi tiếng anh IOE lớp 9 - Cô Quỳnh

Luyện thi tiếng anh IOE lớp 9 - Cô Quỳnh

Giáo viên : Nguyễn Như Quỳnh

Mã khóa học : KH7850

700.000 VNĐ

1.000.000 VNĐ
Lịch sử lớp 9 - Cô Huệ

Lịch sử lớp 9 - Cô Huệ

Giáo viên : Ngô Phương Huệ

Mã khóa học : KH26387

500.000 VNĐ

700.000 VNĐ
Ngữ văn lớp 9 - Cô Linh

Ngữ văn lớp 9 - Cô Linh

Giáo viên : Triệu Ngọc Linh

Mã khóa học : KH24824

500.000 VNĐ

800.000 VNĐ
Tiếng Anh lớp 9 ( Chương trình mới ) - Cô Ngọc Anh

Tiếng Anh lớp 9 ( Chương trình mới ) - Cô Ngọc Anh

Giáo viên : Nguyễn Ngọc Anh

Mã khóa học : KH24086

500.000 VNĐ

800.000 VNĐ
Hóa học cơ bản lớp 9

Hóa học cơ bản lớp 9

Giáo viên : Nguyễn Văn Tây

Mã khóa học : KH21646

500.000 VNĐ

700.000 VNĐ
Vật Lí lớp 9 - Cô Vân

Vật Lí lớp 9 - Cô Vân

Giáo viên : Đặng Thị Vân

Mã khóa học : KH10510

500.000 VNĐ

700.000 VNĐ
Hóa Học Nâng Cao Lớp 9 - Thầy Kiên

Hóa Học Nâng Cao Lớp 9 - Thầy Kiên

Giáo viên : Đỗ Ngọc Kiên

Mã khóa học : KH194

500.000 VNĐ

800.000 VNĐ
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy