Khóa Học Lớp 9

Học trực tuyến lớp 9 các môn học trên lớp bao gồm Toán, Văn, Tiếng Anh,Vật Lý,Hoá Học. Học online lớp 9 tiết kiệm dễ dàng với đầy đủ mọi trình độ từ cơ bản tới nâng cao.

Lịch sử lớp 9 - Cô Huệ
Lịch sử lớp 9 - Cô Huệ

Giáo viên: Ngô Phương Huệ

Mã khoá học: KH26387

Ngữ văn lớp 9 - Cô Linh
Ngữ văn lớp 9 - Cô Linh

Giáo viên: Triệu Ngọc Linh

Mã khoá học: KH24824

Tiếng Anh lớp 9 ( Chương trình mới ) - Cô Ngọc Anh
Hóa học cơ bản lớp 9
Hóa học cơ bản lớp 9

Giáo viên: Nguyễn Văn Tây

Mã khoá học: KH21646

Vật Lí lớp 9 - Cô Vân
Vật Lí lớp 9 - Cô Vân

Giáo viên: Đặng Thị Vân

Mã khoá học: KH10510