Tất Cả Câu Hỏi Gửi Câu Hỏi

0
votes
6answers
10 views

1*2+4*8+9*12+12*10:4+80*10:10 = ?

1*2+4*8+9*12+12*10:4+80*10:10 = ?
0
votes
3answers
12 views

CACULATE : 1*2+2*3+3*4+4*5+5*6+6*7+7*8+8*9+9*10 = ?

CACULATE : 1*2+2*3+3*4+4*5+5*6+6*7+7*8+8*9+9*10 = ?
0
votes
3answers
15 views

TOÁN IMC : 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 = ?

TOÁN IMC : 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 = ?
0
votes
2answers
10 views

TOÁN VIOLYMPIC : HÃY CHO BIẾT CÓ BAO...

TOÁN VIOLYMPIC : HÃY CHO BIẾT CÓ BAO NHIÊU SỐ TỰ NHIÊN CÓ 3 CHỮ SỐ MÀ LỚN HƠN 500 NHƯNG BÉ HƠN 900?
0
votes
3answers
29 views

TÍNH NHANH : 345 + 666+55-333+654= ?

TÍNH NHANH : 345 + 666+55-333+654= ?
0
votes
8answers
34 views

Số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số giống nhau ?

Số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số giống nhau ?
-1
votes
7answers
60 views

389  + ( X x 7 ) = 445

389  + ( X x 7 ) = 445
0
votes
17answers
103 views

1 x 25 =?

1 x 25 =?
-2
votes
12answers
85 views

10 x 4=?

10 x 4=?
-1
votes
11answers
80 views

123+23

123+23
2
votes
11answers
118 views

75983+87475=?????

75983+87475=?????
0
votes
2answers
125 views

Một hình chữ nhật có chu vi là 44cm nếu tăng...

Một hình chữ nhật có chu vi là 44cm nếu tăng chiều rộng lên 2 và bớt chiều dài đi 2cm thì hinh chữ nhật trở thành hình vuông tính chiều dài và chièu rộng...
0
votes
2answers
58 views

một đồng hồ,kim ngắn chỉ số 12 ,kim dài chỉ số 8. Hỏi đồng...

một đồng hồ,kim ngắn chỉ số 12 ,kim dài chỉ số 8. Hỏi đồng hồ chỉ mấy giờ?  
0
votes
5answers
61 views

một sân bóng hình vuông,chiều...

một sân bóng hình vuông,chiều dài 9 m.Tính diện tích sân bóng đó?  
0
votes
2answers
65 views

120 phút +45 phút =... giờ... phút?

120 phút +45 phút =... giờ... phút?

Thành Viên Tích Cực

  • 1. Phạm Thị Ngọc Anh
  • 2. Linh
  • 3. F B Huong Dinh
  • 4. Trần Khánh Hoàng
  • 5. Hậu Đỗ
  • 6. Bùi Phan Đức
  • 7. Hoàng Công Hưng
  • 8. Đào Thị Minh Thư
  • 9.
  • 10. Hồng Vân
Chào năm học mới
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy